Menu

Telephone :
(076) 074 4353

WhatsApp :
(076) 0744353 / (071) 876 8381 / (071) 905 6756

Email :
todaynewslk97@gmail.com/ support@todaynewslk.com

power cut schedule

අද(17) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය

2 years ago 385

අද (17) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්.

K, L,U කලාප සඳහා – පෙ.ව.8.30 – පෙ.ව.10.45

A, B, C, V W කලාප සඳහා – ප.ව.3 – ප.ව.5.15

D, E, F, G, P, Q, R කලාප සඳහා – ප.ව.5.15 – ප.ව.7.30

H, I, J, S, T කලාප සඳහා – ප.ව.7.30 – ප.ව.9.45

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *