Menu

Telephone :
(076) 074 4353

WhatsApp :
(076) 0744353 / (071) 876 8381 / (071) 905 6756

Email :
todaynewslk97@gmail.com/ support@todaynewslk.com

අදත් පැයක විදුලි කප්පාදුවක්

2 years ago 195

අද (19) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්.

C,D,E,P,Q කලාප සඳහා – ප.ව.5.30 – ප.ව.6.39

F,G,H,R,S කලාප සඳහා – ප.ව.6.30 – ප.ව.7.30

I,J,K,T,U කලාප සඳහා – ප.ව.7.30 – ප.ව.8.30

L,A,B,V,W කලාප සඳහා – ප.ව.8.30 – ප.ව.9.30

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *