Menu

Telephone :
(076) 074 4353

WhatsApp :
(076) 0744353 / (071) 876 8381 / (071) 905 6756

Email :
todaynewslk97@gmail.com/ support@todaynewslk.com

power cut schedule

අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය

2 years ago 383

අද (20) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්.

G,J,L,V කලාප සඳහා – ප.ව.12.00 – ප.ව.2.30

D,E,F,P,Q කලාප සඳහා – ප.ව.2.30 – ප.ව.5.00

K,H,I,R,S,T කලාප සඳහා – ප.ව.5.00 – ප.ව.7.30

A,B,C,U,W කලාප සඳහා – ප.ව.8.30 – ප.ව.9.30

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *