Menu

Telephone :
(076) 074 4353

WhatsApp :
(076) 0744353 / (071) 876 8381 / (071) 905 6756

Email :
todaynewslk97@gmail.com/ support@todaynewslk.com

අද විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය

1 year ago 107

අද (23) විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරය මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා.

එක් එක් කලාපය සඳහා විදුලිය කප්පාදු කරන නිශ්චිත වේලාවන් පහතින්.

C,D,E,R  කලාප සඳහා – ප.ව.12.00 – ප.ව.2.30

H,I,K,S,T කලාප සඳහා – ප.ව.2.30 – ප.ව.5.00

A,B,L,U,V,W කලාප සඳහා – ප.ව.5.00 – ප.ව.7.30

F,G,J,P,Q කලාප සඳහා– ප.ව.7.30 – ප.ව.10.00

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *